Hệ thống wifi

Truy cập hệ thống wifi của Viện QTKD để sử dụng Internet không dây:

Tất cả các mạng wifi có tên bắt đầu bằng BSNEU...đều nằm trong hệ thống wifi của Viện QTKD. Khi thiết bị của người truy cập dò và phát hiện các điểm phát wifi. hãy lựa chọn điểm phát có vạch sóng nhiều nhất.

Username: BS

Password: BSNEU1