Viện Quản trị Kinh doanh

 

Lịch sử phát triển

 • 1992: Thành lập Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Đại học KTQD

 • 12/1997: Phát triển trung tâm thành Viện Quản trị kinh doanh (Business School) theo quyết định số 4284/GD-ĐT của Bộ GDĐT ngày 20/12/1997.

 • 1998: Tuyển sinh khóa Cao học Quản trị kinh doanh (VMBA) đầu tiên với 30 học viên

 • 1999: Tuyển sinh khóa Thạc sỹ Kế toán Quốc tế (MIntA) hợp tác với Đại học Công nghệ Swinburne của Australia đầu tiên với 30 học viên Hà Nội và 25 học viên TP HCM.

 • 2001: Tuyển sinh khóa Cao học Quản trị kinh doanh bằng Tiếng Anh EMBA đầu tiên với 36 học viên

 • 2006: Lớp Giám đốc chuyên nghiệp đầu tiên được khai giảng với 50 học viên

 • 9/2009: Lớp Cử nhân quản trị kinh doanh đầu tiên được tuyển sinh với 50 học viên

 • 2010: Tuyển sinh khóa Tiến sỹ Quản trị kinh doanh đầu tiên.

Cơ cấu tổ chức hiện tại
 

Screen Shot 2014-10-31 at 5.22.38 PM.png

Chức năng hoạt động chính.

 • Cung cấp các chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Tiến sỹ Quản trị kinh doanh theo hướng thực hành, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn khu vực.
 • Thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao về Quản lý và Điều hành doanh nghiệp cho các nhà quản lý các cấp trong doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực của các nhà quản lý trong môi trường cạnh tranh quốc tế.
 • Triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu và tư vấn phát triển doanh nghiệp và Quản trị kinh doanh theo nhu cầu phát triển của các loại hình doanh nghiệp Việt Nam.

Các giá trị cốt lõi
 

Screen Shot 2014-10-31 at 5.29.22 PM.png

Đội ngũ giảng viên

 • 100% giảng viên tốt nghiệp ở các trường đại học có uy tín trên thế giới
 • Đội ngũ PGS, TS các chuyên ngành Quản trị kinh doanh có khả năng nghiên cứu và giảng dạy bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh.
 • Đội ngũ cán bộ chuyên viên làm việc có trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao
 • Đội ngũ cộng tác viên rộng khắp là các GS, PGS, chuyên gia, doanh nhân thành đạt trong nước và quốc tế.
 • Hợp tác và trao đổi giảng viên với các trường đại học nước ngoài có uy tín ở Mỹ, Anh, Nhật, Úc, Canada, Newzeland, …

Phương châm và triết lý đào tạo
 

Screen Shot 2014-10-31 at 5.31.33 PM.png

Các chương trình đào tạo

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh
 • Thạc sỹ Kế toán quốc tế
 • Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Đào tạo bồi dưỡng DSMD CBQL tại doanh nghiệp Exe-SME
 • Đào tạo ngắn hạn tại Viện cho cộng đồng DN Public

Các đối tác nước ngoài chính

Screen Shot 2014-10-31 at 2.00.39 PM.png