Chương trình học ngoại khóa (Teambuilding) lớp CEO Hà Nội ( 100 doanh nghiệp)

 

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo CEO Hà Nội 2013. Viện QTKD sẽ tổ chức khóa học ngoại khóa ( Teambuilding) dành cho 3 lớp CEO đang theo học tại Viện QTKD.

Ngày tổ chức: 02/11/2013

Thời gian: 6:30 AM - 5:00 PM

Địa điểm: Khu Du lịch sinh thái Long Việt