BTC BSNEU Case Analysis 2019 thông báo Kết quả thi vòng 2

 
BTC BSNEU Case Analysis 2019 thông báo
Kết quả thi vòng 2 - tiếng Việt xem ở file đính kèm.
Có 2 trường hợp không thực hiện đúng quy định của cuộc thi ứng với 2 số báo danh cụ thể như sau:
Số báo danh: BS-Case2119: Không submit bài trên hệ thống, vì vậy không đủ điều kiện tham gia dự thi tranh giải. BTC vẫn để nhóm trình bầy trước hội đồng giám khảo, điểm chấm của từng giám khảo vẫn có, nhưng tổng điểm vòng 2 của đội này không được tính.
Số báo danh: BS-Case1719: Không có mặt điểm danh, bốc thăm thứ tự trình bầy đầu giờ, vì vậy phải trình bầy cuối cùng. Điểm của nhóm đã bị trừ 3 điểm do không tuân thủ đúng quy định của cuộc thi.
CHÚC 4 ĐỘI VÀO VÒNG CHUNG KẾT TIẾP TỤC GIỮ VỮNG PHONG ĐỘ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC GIẢI CAO NHẤT CỦA CUỘC THI
BTC BSNEU Case Analysis 2019