TS. Lương Thái Bảo

 

Môn học đảm nhận chính

-  Tài chính Quốc tế

-  Thị trường Tài chính và các định chế tài chính

-  Kinh tế học quản lý

Hướng nghiên cứu chính

-  Tỷ giá hối đoái

-  Cạnh tranh và cấu trúc ngành

-  Quản trị công ty

-  Thuế và hành vi của doanh nghiệp