KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA CHƯƠNG TRÌNH E-BBA NĂM 2019 (E-BBA 8)

Tải về tại đây :  Ke hoach thuc tap tot nghiep E-BBA8 -FINAL_0.doc