Lịch học

Lịch học của chương trình

Không đặt

THỜI KHÓA BIỂU EBBA6 KÌ 7

Tải thời khóa biểu tại đây: Thoi khoa bieu - E-BBA6 - Ky 7.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU EBBA8 KÌ 2

Tải thời khóa biểu tại đây : https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

THỜI KHÓA BIỂU EBBA6 KÌ 6

THỜI KHÓA BIỂU EBBA7 KÌ 4

 Tải tại đây :  TKB Ky 4 khoa 7.xls

Lịch thi EBBA 7 từ ngày 7/12/2016 đến 9/12/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU CÔNG TY TNHH GENERAL MOTORS VIET NAM (GM VIETNAM)

VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH E-BBA

HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU DOANH NGHIỆP

E-BBA6A&B NĂM 2016

 

 

Thời khóa biểu EBBA - 8

TẢI TẠI ĐÂY : TKB Ky 1 khoa 8.xls

THỜI KHÓA BIỂU EBBA7 KÌ 3

THỜI KHÓA BIỂU TẢI TẠI ĐÂY :  Copy of TKB Ky 3 khoa 7.xls

 

THỜI KHÓA BIỂU EBBA6 KÌ 5

 

Tải thời khóa biểu tại đây : Thoi khoa bieu - E-BBA6 - Ky 5.xlsx

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 EBBA KHÓA 7

Trang

Đăng kí nhận RSS - Lịch học