Lịch học

Lịch học của chương trình

Không đặt

THỜI KHÓA BIỂU EBBA7 KÌ 5

 Tải tại đây :  TKB Ky 5 khoa 7.xls

Thời khóa biểu kỳ 1 E-BBA 9

Tải file tại đây : Thoi khoa bieu EBBA9 - Ky 1.xls

Thời khóa biểu Kỳ 1 và Danh sách lớp học Tiếng Anh E-BBA 9

 

Tải file tại đây : LOP 1.xlsx

                         Lớp 2.1.xlsx

                         LOP 2.2.xlsx

DANH SÁCH NHÓM HỌC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC

TẢI DANH SÁCH TẢI LINK BÊN DƯỚI:

Danh sach NHOM PP HOC TAP E-BBA9.xlsx

 

THỜI KHÓA BIỂU EBBA8 KÌ 3

TẢI VỀ THỜI KHÓA BIỂU EBBA8 KÌ 3 TẠI ĐÂY: TKB Ky 3 khoa 8.xls

THỜI KHÓA BIỂU EBBA6 KÌ 7

Tải thời khóa biểu tại đây: Thoi khoa bieu - E-BBA6 - Ky 7.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU EBBA8 KÌ 2

Tải thời khóa biểu tại đây : https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

THỜI KHÓA BIỂU EBBA6 KÌ 6

Lịch thi EBBA 7 từ ngày 7/12/2016 đến 9/12/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU CÔNG TY TNHH GENERAL MOTORS VIET NAM (GM VIETNAM)

VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH E-BBA

HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU DOANH NGHIỆP

E-BBA6A&B NĂM 2016

 

 

Trang

Đăng kí nhận RSS - Lịch học