Tư vấn tuyển sinh chương trình E-BBA và E-BDB của Viện Quản trị Kinh doanh

LIVESTREAM tư vấn tuyển sinh chương trình E-BBA và E-BDB của Viện Quản trị Kinh doanh!

Cử nhân Quản trị Kinh doanh đào tạo bằng Tiếng Anh (E-BBA): Mã tuyển sinh: EBBA

Cử nhân Kinh doanh số đào tạo bằng Tiếng Anh (E-BDB): Mã tuyển sinh: EP05

Thời gian: 19h30 - 20h30 Ngày 12/6/2020 (Thứ 6)

https://www.facebook.com/tvtsneu/?epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/ktqdNEU/

https://www.facebook.com/ktqdNEU/

 

Xem thông tin về hai chương trình E-BBA và E-BDB tại đây !

Mời các quý vị phụ huynh cùng các em học sinh quan tâm theo dõi