Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn

Phát triển Viện Quản trị Kinh doanh thành đơn vị giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chuyên nghiệp về quản trị kinh doanh đạt tiêu chuẩn Trường kinh doanh hàng đầu Việt Nam có uy tín trong khu vực và quốc tế.
 

Sứ mạng

Xây dựng một môi trường giáo dục đào tạo chuyên nghiệp, cở mở, thân thiện để giúp người học và từng thành viên của Viện có thể hệ thống và cập nhật kiến thức, rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng, tố chất của một nhà quả trị chuyên nghiệp nhằm phát huy tối đa năng lực của các nhân trong công việc vì sự thành công của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Thịnh vượng của toàn xã hội.