Chương trình DSMD

Quá trình toàn cầu hoá đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực của mình để có thể cạnh tranh với các đối thủ lớn trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh một cách toàn diện và bền vững, Viện Quản trị Kinh doanh đã xây dựng và phát triển Chương trình đào tạo Giám đốc và Cán bộ quản lý cấp cao của doanh nghiệp.

Mục tiêu cơ bản của chương trình

Cung cấp những giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp thông qua các dịch vụ tư vấn phát triển doanh nghiệp, các chương trình đào tạo tổng thể cho cán bộ quản lý trong doanh nghiệp từ cấp cao đến cấp cơ sở.

Đặc điểm của chương trình

Với phương châm “Cùng doanh nghiệp đi tới thành công!” các hoạt động của chương trình DSMD thường được thực hiện và dành riêng cho từng doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, đảm bảo có tính ứng dụng cao nhất.

Khách hàng mục tiêu của chương trình là các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế lớn, các công ty trong và ngoài nước có mong muốn hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và từng bước xây dựng nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao cho doanh nghiệp.

Hoạt động chủ yếu của chương trình là Tư vấn phát triển tổ chức và Các chương trình đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn phát triển tổ chức

Bằng cách tiếp cận mới, thực tế, các chuyên gia tư vấn giầu kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn sâu của chương trình sẽ nghiên cứu một cách toàn diện về những vấn đề khó khăn của doanh nghiệp để cùng doanh nghiệp tìm ra các giải pháp mang tính hữu hiệu, thiết thực và phù hợp nhất với từng doanh nghiệp. Hiện nay, chương trình DSMD đã và đang cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển tổ chức cho doanh nghiệp như:

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 • Đánh giá năng lực quản lý điều hành của các cán bộ quản lý cấp cao trong doanh nghiệp

 • Đánh giá năng lực quản lý của các cán bộ quản lý cấp trung trong doanh nghiệp

 • Đánh giá năng lực quản lý của các cán bộ quản lý cấp cơ sở như tổ trưởng, cửa hàng trưởng…

 • Đánh giá năng lực làm việc của nhân viên

 • Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc của các đối tượng trong doanh nghiệp

 • Phân tích công việc và xây dựng các bản giao việc

 • Xây dựng chương trình đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp

 • Xây dựng chương trình đào tạo dành cho cán bộ quản lý cấp trung của doanh nghiệp

 • Xây dựng chương trình đào tạo dành cho cán bộ quản lý cấp cơ sở của doanh nghiệp

 • Tổ chức các hoạt động PR nhằm phát triển hình ảnh doanh nghiệp

Các chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo mà DSMD cung cấp sẽ giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp có một cách nhìn tổng thể mang tính chiến lược về quá trình điều hành và phát triển doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh đầy biến động có tính cạnh tranh cao. Hầu hết các chương trình đào tạo đều được thiết kế dựa trên việc am hiểu sâu sắc về vị trí, vai trò, trách nhiệm và công việc của các cấp quản lý trong từng doanh nghiệp. Ở mối cấp độ quản lý, mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng quản lý khác nhau do đó nội dung và phương pháp đào tạo cũng được lựa chọn sao cho phù hợp nhất với các đối tượng đó. Mục tiêu của các chương trình đào tạo mà DSMD cung cấp:

 • Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, chức năng của của các cấp quản lý trong doanh nghiệp qua đó làm rõ kiến thức, kỹ năng và các tố chất mà các nhà quản lý cần có để hoàn thành nhiệm vụ được giao

 • Cập nhật các kiến thức, cung cấp các công cụ quản lý cần thiết và phù hợp để giúp các nhà quản lý hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình trong doanh nghiệp

 • Hoàn thiện các kỹ năng quản lý và rèn luyện các tố chất quan trọng của một nhà quản lý chuyên nghiệp nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và sự tinh thông nghề nghiệp cho các nhà quản lý ở các cấp độ khác nhau trong doanh nghiệp.

Hiện nay chương trình DSMD đã và đang cung cấp các chương trình đào tạo tổng thể cho các doanh nghiệp Việt Nam như sau:

 • Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo

 • Chương trình đào tạo giám đốc chuyên nghiệp

 • Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp trung

 • Chương trình đào tạo cửa hàng trưởng

 • Chương trình đào tạo tổ trưởng

 • Chương trình đào tạo xây dựng và phát triển nhóm làm việc hiệu quả

 • Chương trình đào tạo cơ bản về quản trị kinh doanh

 • Chương trình đào tạo quản trị Nhân sự nâng cao

 • Chương trình đào tạo quản trị tài chính nâng cao

 • Chương trình đào tạo quản trị Marketing nâng cao.

Thông qua các chương trình đào tạo và tư vấn, chương trình DSMD mong muốn cùng doanh nghiệp tìm ra cách thức cho riêng mình để tạo dựng một tổ chức khuyến học nhằm duy trì và phát triển nguồn nhân lực có tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế trí thức toàn cầu.

 

Liên hệ:

Chị Trương Thanh Hoa – Điều phối viên chương trình

Phòng 105, Nhà 12, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đường Trần Đại Nghĩa, HBT, HN

ĐT: (84-4) 38690055 (Ext:117)  |  Fax: (84-4) 38691682 |  DĐ: 0912-772-740

Email: ttthoa@bsneu.edu.vn   |  Website: www.bsneu.edu.vn