Thời khóa biểu

Tiếng Việt

THỜI KHÓA BIỂU EBBA7 KÌ 5

 Tải tại đây :  TKB Ky 5 khoa 7.xls

Thời khóa biểu Kỳ 1 và Danh sách lớp học Tiếng Anh E-BBA 9

 

Tải file tại đây : LOP 1.xlsx

                         Lớp 2.1.xlsx

                         LOP 2.2.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU EBBA8 KÌ 3

TẢI VỀ THỜI KHÓA BIỂU EBBA8 KÌ 3 TẠI ĐÂY: TKB Ky 3 khoa 8.xls

THỜI KHÓA BIỂU EBBA6 KÌ 7

Tải thời khóa biểu tại đây: Thoi khoa bieu - E-BBA6 - Ky 7.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU EBBA8 KÌ 2

Tải thời khóa biểu tại đây : https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

THỜI KHÓA BIỂU EBBA6 KÌ 6

Lịch thi EBBA 7 từ ngày 7/12/2016 đến 9/12/2016

Thời khóa biểu EBBA - 8

TẢI TẠI ĐÂY : TKB Ky 1 khoa 8.xls

Thời khóa biểu và danh sách lớp Tiếng Anh EBBA 8

Tải thời khóa biểu và danh sách lớp Tiếng Anh EBBA 8 tại đây:

lop TA chia level.xlsx

TKB AEP HK1 (for student)_0.xls

Danh sách và lịch học môn Những NLCB của CNMLN1 E-BBA 8

Đăng kí nhận RSS - Thời khóa biểu