Hội thảo khoa học

Tiếng Việt

Chuyển Hoá Năng Lượng, Công Thức Thành Công Của Nhà Lãnh Đạo

Thế giới hiện nay, theo ông Alain Goudsmet là luôn biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Để làm việc hiệu quả trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, mỗi nhà lãnh đạo cần sẵn sàng mở rộng vùng an toàn của chính mình.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xuất sắc đứng Nhất toàn đoàn tại cuộc thi Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ toàn quốc năm 2019

Sáng 01/12/2019, tại Hội trường G, Trường Đại học Xây dựng (Hà Nội) đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019. Đây là giải thưởng hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.

Hội thảo quốc tế: “Kinh doanh và Quản lý: Tính tuân thủ và Năng lực động”

banner_hoithao-Recovered.jpg

Thư mời viết bài hội thảo "Đổi mới, Nâng cao năng lực cạnh tranh và hợp tác quốc tế

Thông báo về hội thảo của tổ chức REI

 

 

 

Đăng kí nhận RSS - Hội thảo khoa học