Tuyển sinh đại học

Tuyển sinh đại học

Tiếng Việt

TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH NĂM 2020

TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH NĂM 2019

 

 

**THÔNG TIN TUYỂN SINH**

---ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân chính quy ngành Quản trị Kinh doanh học bằng tiếng Anh

tbts01.jpg

tbts02.jpg

 

Tư vấn tuyển sinh chương trình E-BBA và E-BDB của Viện Quản trị Kinh doanh

LIVESTREAM tư vấn tuyển sinh chương trình E-BBA và E-BDB của Viện Quản trị Kinh doanh!

Cử nhân Quản trị Kinh doanh đào tạo bằng Tiếng Anh (E-BBA): Mã tuyển sinh: EBBA

Cử nhân Kinh doanh số đào tạo bằng Tiếng Anh (E-BDB): Mã tuyển sinh: EP05

Đại học Kinh tế Quốc dân công bố đề án tuyển sinh Đại học năm 2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020

Trân trọng!

Chi tiết xin xem tại các đường link đính kèm dưới đây.

TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH E-BDB NĂM 2020

TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH E-BBA NĂM 2020

CHÙM ẢNH THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC ( E-BBA & E-BDB )

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH CHO TÂN SINH VIÊN E-BBA VÀ E-BDB XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC K61 (Dành cho Tân sinh viên Nhập học sau Sáng 11/8/2019)

QUY TRÌNH CHO TÂN SINH VIÊN E-BBA VÀ E-BDB XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC K61

Đăng kí nhận RSS - Tuyển sinh đại học